BENİM ÇOCUĞUM BELGESELİ GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİSİ YAPILDI

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı tarafından düzenlenen Benim Çocuğum Belgeseli Gösterimi ve Söyleşisi, 26 Mayıs 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Etkinliğin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şunları söyledi:

“Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın birlikte düzenlediği Benim Çocuğum Belgeseli Gösterimi ve Söyleşisi’ne hepiniz hoşgeldiniz.

Kimse, dünyaya ailesini, çevresini, kimliğini, kişiliğini ve dahi cinsiyetini seçerek gelmez. Hayat bir hediyedir ve seçimliktir. Hepimiz, seçtiklerimizi, tercih ettiklerimizi ve kaderlerimizi yaşarız.

Kişiler, temel hak ve özgürlüklerini yaşarken özgür olmalıdır. Seçimlerini özgürce yapabilmelidir.

Özgürlük, biz hukukçular için çok daha önemli bir kavramdır. Tarihsel süreçte insan hakları kavramının gelişmesinde temel yapı taşlarından biridir.

Bireyler, bazı temel haklara doğal olarak sahiptir. Çünkü bunlar, bireylerin sivil toplum içerisinde yaşamaya başlamasından önce de vardır.  Yaşama hakkı, özgürlük ve mülkiyet hakkı, bu haklardandır.

Özgürlük düşüncesi, insan hakları bakımından bir dönüm noktası olan 1215 tarihli Magna Carta’dan sonra tüm dünyada hukuksal metinlere, anayasalara ve yasalara girmeye başlamıştır. Gerek Magna Carta’da gerekse daha sonraki benzer metinlerde ifadesini bulan temel düşünce, ‘bütün insanların doğuştan, ebedi ve başkalarına devri olanaksız haklarla donatılmış olduklarıdır’.

Devlet dediğimiz olgu, bu hak ve özgürlükleri korur ve gözetir. Hukuk devleti, özgürlükleri ve hakları korumak için vardır. Kişisel haklar ve özel hayat,  hukukun sıkı sıkıya koruması ve güvencesi altındadır ya da olmalıdır.

Hayatın bir hediye olduğundan yola çıkarak, dünyaya gelirken seçme şansımızın olmadığını unutmadan insan olmanın gereği farklılıkları, kendimiz gibi olmayanı kucaklayabilmeli; insanlığın ortak paydasında buluşabilmeliyiz.

Birazdan izleyeceğimiz belgeselin, gözlerimizin önündeki şeffaf perdeyi kaldıracağını ve farkındalık yaratacağını düşünüyorum.

Bu gösterim ve söyleşi için ortaklaşa çalışan İnsan Hakları Merkezimize ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’na teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Etkinlikte, yönetmenliğini Can Candan’ın yaptığı Benim Çocuğum isimli belgesel gösterildi. Moderatörlüğünü Av. Seher Kırbaş Canikoğlu’nun üstlendiği söyleşiye ise Murat Akay, Kemal Ördek ve Tolga Tuneli konuşmacı olarak katıldı.

 

TARİH. 26 Mayıs 2017

 

YER. ABEM