BAŞKANLAR AVSA İÇİN TOPLANDI

Ankara Barosu’nun merkez, kurul ve komisyonlarının başkanları, Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) için toplandı.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) 7 Nisan 2017 Cuma günü gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. AVSA Başkanı Av. Samiye Eyuboğlu ise AVSA’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Toplantıya, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ayşe Köseyener ve Av. Birgül Tavşan Kayıran, merkez, kurul ve komisyon başkanları ile AVSA’nın çalışma daireleri başkanları katıldı.

Toplantıda, AVSA’nın kuruluşu ve görevleri hakkında tüm merkez, kurul ve komisyonlar bilgilendirildi; merkez, kurul ve komisyonların bilgi ve tecrübeleri, AVSA’nın çalışmalarına temel teşkil etmesi için AVSA Yönetimi ve çalışma dairelerine aktarıldı; merkez, kurul, komisyonlar ile AVSA tarafından yapılması düşünülen eğitim, panel, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri çalışmalar değerlendirildi.

TARİH: 7 Nisan 2017
YER: ABEM