BASIN AÇIKLAMASI

DANIŞTAY BAŞKANI’NIN SÖZLERİ, YARGININ BAĞIMSIZ OLMADIĞININ TEYİDİDİR

Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör, Danıştay’ın 149. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada yargıyı, ‘makul sürede ve objektif karar veren bağımsız ve tarafsız’ olarak tasvir etmiştir.

16 Nisan 2017 halkoylamasından sonra yasama, HSK’ya seçilecek üyeleri kontrol eder hale getirilmişken; yasama, yürütme ve yargı erkleri, ‘tek adam’da birleştirilmişken; yargı mensupları, idarenin birer memuru yapılmışken Sayın Danıştay Başkanı’nın "16 Nisan 2017 tarihinde halkoylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir" şeklindeki sözleri, inandırıcılıktan çok uzaktır.

Halkoylaması sürecinde YSK’nın hukuka aykırı kararlarına rağmen halkoylamasının meşruiyetini savunan, kanun hükmünde kararname uygulamalarının doğru olduğunu söyleyen bu anlayışın yüksek yargının önemli bir parçası olan Danıştay Başkanı’nca dile getirilmiş olması, son derece üzücüdür.

Bilinmelidir ki yargı, bağımsızlığını artık tamamen kaybetmiştir. Yargının bağımsız olmadığı, anayasa değişikliği ile Anayasamıza işlenmiştir.

Danıştay’ın önceki kuruluş yıldönümlerinde Başbakan’ın karşısında düğmesi olmayan cübbesinin önünü iliklemeye çalışan Sayın Güngör’ün son konuşması da bu durumun teyidi niteliğindedir.

Sayın Güngör’ün “Yargının 15 Temmuz öncesine göre daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunun açıkça ortada olduğu; yaşanan şerden bir hayır çıktığı ve bunun sonucunda yargının özüne döndüğü” şeklindeki sözleri, Danıştay Başkanı’ndan ziyade iktidara hoş görünme çabası içinde olan bir yönetici tarafından dile getirilen açıklamalardır.

Bağımsız ve tarafsız yargının güçlü sujelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biri olan Danıştay, yasama ve yürütme organlarının hukuka uygunluğunu denetlemek; adaletin yerine getirilmesini sağlamak; Devlet’in yüksek danışma, inceleme ve karar organı olma sıfatını kaybetmemelidir.

Siyasi otorite karşısında cübbe iliklemeyi ve iktidara hoş görünme çabalarını reddeden avukatlar olarak, Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör’e yargı bağımsızlığının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI