BASIN AÇIKLAMASI

Üniversitenizde öğrenim gören LGBTİQ+ öğrencilerin ve destekçilerinin 10 Mayıs’ta Kampüsünüzde  planladıkları Onur Yürüyüşü Anayasamızın, ayrım gözetmeksizin, “herkes”e tanıdığı barışçıl toplantı ve gösteri hakları kapsamındadır.

Geçen yıl, Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmek isteyen ODTÜ öğrencileri belirsizlikle ve polis müdahalesi ihtimaliyle karşılaşmış ancak OHAL koşullarına rağmen barışçıl biçimde yürümüşlerdir. Artık “OLAĞAN DÖNEM”DEYİZ. Sizin de bildiğiniz gibi, barışçıl toplanma hakkı temel bir insan hakkıdır ve keyfi olarak yasaklanamaz. İdareniz duyurusunda gerekçe olarak gösterilen Valilik Kararı açıkça dayanaktan yoksun, ölçüsüz, artık geçersiz kalmış bir karardır.

LGBTİQ+’ların insan hakları, uluslararası insan hakları hukuku tarafından koruma altındadır; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce geniş koruma görmektedir. Anayasa Mahkememiz de LGBTİQ+ haklarını tanımaktan uzak değildir. Mahkeme bu alanda verdiği bir dizi kararıyla LGBTİQ+’ların insan haklarını bireysel başvuru konusu edilebilecek temel haklardan görmüştür.

Ankara’daki tüm LGBTİ+ etkinliklerine uygulanan hukuka aykırı genel yasağın Ankara Bölge İdare Mahkemesince kaldırıldığını da göz önünde bulundurarak, Onur Yürüyüşünü gerçekleştirmek isteyen Üniversiteniz öğrencilerine 10 Mayıs’ta engel olmamanız ve destek vermeniz gerektiği kanaatindeyiz. Üniversiteler hukuk devletinin ve hürriyetlerimizin kaleleri olmalıdır. 

LGBTİQ+'lara düşmanlık, nefret ve ayrımcılık artmıştır ve özünde bütün kötücül kaynaklardan beslenmektedir.  LGBTİQ+'lara saygı belirli bir toplumda geçerli olan eşitlik anlayışı, toplumsal barış, tahammül, hoşgörü ve uzlaşma düzeyinin kritik göstergelerinden biridir. LGBTİQ+ nefretine ve ayrımcılığına dayalı toplumlar ve topluluklar aynı zamanda ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı ve sosyal refah karşıtı (örneğin yoksulların ezilmesine, ekonomik sömürüye dayalı) toplumlardır. LGBTİQ+'lara karşı cinayetler, tacizler, fiziksel şiddet, gasplar, saldırı, mülke zarar, tehdit, psikolojik şiddet, ayrımcılık ve önyargılar artmıştır.

Üniversitenizde LGBTİQ+ toplantısını yasaklamak bu anlayışa çanak tutmak demektir. “Herkes”in sahip olduğu bu hakları korumak için toplanmak cinayetten, şiddetten, nefretten, ayrımcılıktan korunma hakkından bahsetmek, üniversiteniz kamuoyunda LGBTİQ+’lara karşı “mobbing” uygulamalarına son verme çağrısı demektir.

Üniversitelerin öz-saygısı güçlü meslek insanları yetiştirmek, Onur için “herkes”e tanınan haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerine imkan tanımak yolunda kamu-görevi vardır. Başkaca her kesime açık temel haklardan LGBTİQ+ öğrencilerinizi ve destekçilerini mahrum bırakmak eşitliğe aykırı olduğu gibi, ODTÜ'nün özgürlükçü ve temel hak e özgürlükleri savunan, bunlar için mücadele eden felsefesine ve duruşuna aykırıdır.

Ankara Barosu “Onur”ları için yürüyen ODTÜ’lü Öğrencilerle dayanışma içindedir. LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır!

Ankara Barosu Lgbtiq+ Hakları Merkezi