BARO SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 05.10.2020 tarih ve 2020/67 sayılı kararı ile Ankara Barosu Genel Kurul ile organ seçimlerinin iptaline karar verilmiş olup, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yetkisiz ve hukuk dışı aldığı karara dayanılarak tesis edilen ve bugün baromuza tebliğ edilen işleme karşı İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu yapılmıştır.Yine Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 03.10.2020 tarihli “seçim ertelemesi” konulu ve ilçe seçim kurulu başkanı imzasıyla bugün tarafımıza tebliğ edilen işleminin “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Anayasa ve Avukatlık Kanunu çiğnenerek seçme ve seçilme hakkını gasp eden, yasa ile düzenlenmesi gereken konularda hukuk dışı ve yetkisizce alınan bu kararları ve üzerimizde kurulmak istenen tahakkümü kabul etmiyoruz. Gerek yukarıda anılan başvuru sonuçları, gerekse Ankara İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı aleyhine açtığımız yürütmeyi durdurma istemli iptal dava ve ilgili tüm süreç meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla.