BARO GENEL KURULLARININ YETKİSİZ KURUMLARIN HUKUK DIŞI KARARLARI İLE ERTELENMESİ YOLUNA GİDİLMESİ AÇIKÇA ANAYASA VE AVUKATLIK KANUNU’NA AYKIRI OLUP AVUKATLARIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ GASP EDİLMESİDİR

Avukatlardan ve avukatların meslek örgütlerinden duyulan rahatsızlık ile herkes için istisnasız işleyen bir hukuk sisteminin gerçek olmasından duyulan korku; Temmuz ayında çıkartılan garabet bir yasada vücut bulmuş, ekim ayında yapılması kanuni bir zorunluluk olan baro genel kurullarının ertelenmesi ile iyice ifşa olmuş ve bugün aynı demokratik hak için tek ses olmuş avukatlara gönderilmiş TOMA’da cisimleşmiştir. 

Baro genel kurullarının yetkisiz kurumların hukuk dışı kararları ile ertelenmesi yoluna gidilmesi açıkça Anayasa ve Avukatlık Kanunu’na aykırı olup avukatların seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesidir. Aynı YSK kararında siyasi parti kongrelerinin yapılmasında sakınca olmadığının belirtilmesi de avukatların karşı duruş sergilediği çoklu baro yasasının fiilen hayata geçmesi ve TBB Genel Kurulu için artık küresel bir salgından medet umulduğunun ve pandeminin bahane olarak kullanıldığının ilanıdır. 

Herkes bilmelidir ki; normlar hiyerarşisini yok sayarak hukuki güvenlik ilkesini yok eden bu keyfilik, bugün tarihe kara harflerle geçmekle birlikte Aralık 2020’de yapılacak genel kurulumuzda her türlü farklılıklarımızla, rakip düşüncelerimizle, karşıt duruşumuzla ancak aynı demokrasinin hayaliyle silinecektir.