BAROMUZ GENEL KURULU 3 EKİM 2020 TARİHİNDE GEREKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞINDAN YAPILAMAMIŞ OLUP DURUM TUTANAK ALTINA ALINARAK DAHA ÖNCE İLAN EDİLEN 10-11 EKİM 2020 TARİHLERİNDE YAPILMAK ÜZERE ERTELENMİŞTİR

Baromuz Genel Kurulu 3 Ekim 2020 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığından yapılamamış olup durum tutanak altına alınarak daha önce ilan edilen 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmak üzere ertelenmiştir. Tarafımıza seçimin iptaline ilişkin ilçe seçim kurulu tarafından yapılan bir bildirim bulunmamaktadır. Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu’ nun hukuk dışı ve yetkisiz olarak aldığı karara karşı ise YD istemli dava açılmış olup, genel kurulla ilgili olarak yaşanacak gelişmelere bağlı olarak meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılacaktır.