BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ-AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KAPANIŞ KONFERANSI, GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi”kapsamında düzenlenen kapanış konferansı, 23 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Baromuzun da dahil olduğu 7 pilot baronun öncülüğünde gerçekleştirilen projenin kapanış konferansı, çok sayıda baro başkanının, yöneticilerinin, projenin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde emek verenlerin katılımıyla düzenlendi.

Konferansa Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Dr. Mahcemal Seyhan, Genel Sekreteri Av. Emrah Acar ve İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Semih Ecer katıldı.