BAHRİYE ÜÇOK’U, ARAMIZDAN AYRILIŞININ 30. YIL DÖNÜMÜNDE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Laiklik ilkesini, kadın haklarını ve demokrasiyi yaşamı pahasına büyük bir cesaretle savunmuş olan aydınımız Bahriye Üçok, 30 yıl önce bugün hunharca katledildi. Oysa onu katleden karanlık, fikirlerin ve mücadelelerin öldürülemeyeceğini bilmiyordu. Bahriye Üçok’u, aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde özlemle anıyoruz.