Ankara Barosu Delegasyonu´nun TBB 35. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde ücretli çalışan avukatlarla ilgili meslek kurallarında değişiklik

Ankara Barosu Delegasyonu’nun TBB 35. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde ücretli çalışan avukatlarla ilgili meslek kurallarında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırladıkları ve genel kurula sunulacak önergemizi meslektaşlarımızın takdirine sunarız.