AVUKATLIK KANUNU DİSİPLİN İŞLEMLERİ YÖNÜNDEN 7226 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN SÜRELER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Avukatlık Kanunu Disiplin işlemleri yönünden 7226 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin süreler yönünden değerlendirilmesi; 7226 Sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun Geçici 1. maddesi ile yapılan değişiklikle, “a) ... 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır..." hükmü çerçevesinde 13/03/2020 tarihinden itibaren usul hükmü içeren kanunlardan olan ve taraf işlemlerinin yapıldığı 1136 sayılı Avukatlık Kanunundan kaynaklı avukatlık disiplin hukuku işlemleri için sürelerin 30/04/2020 tarihine kadar durduğunu meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.