AVUKATLARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME USULÜ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku tarafından düzenlenen “Avukatların Vergisel Yükümlülükleri ve Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Usulü” paneli 23 Kasım 2021 Salı günü ABEM’de gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel’in yaptığı panele konuşmacı olarak Av. Dr. Mahcemal Seyhan ve Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural katıldı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel tarafından panele konuşmacı olarak katılan Yeminli Mali Müşavir İrfan Vural’a plaket takdim edildi. Panele izleyici olarak Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Oğuz Atasoy ve meslektaşlarımız katıldı.