AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANNAME DÜZENLEME ESASLARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) tarafından düzenlenen Avukatların Vergilendirilmesi ve Beyanname Düzenleme Esasları Paneli, 23 Mart 2017 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“Serbest meslek erbabı olarak birçok vergisel ödevi bulunan avukatların haklı çıktıkları dava ve icra takiplerinde elde ettikleri karşı yan vekâlet ücretlerinin, elde edilmesi kadar belgelendirilmesi de önemli. Uygulamada karşı yan vekâlet ücretinin tahsilinin biz avukatlar aleyhine değiştiği de bir gerçek.

Mahkemeler tarafından hükmolunan karşı yan vekâlet ücretine, verginin kanuniliği ilkesine aykırı bir şekilde daha önce özelgelerle ve halen genel tebliğ ile KDV uygulandığını görüyoruz. Meselenin bir başka boyutu ise belge düzenine ilişkin. Bu konuda da meslektaşlarımızın ayrıntılı vergi mevzuatı karşısında büyük sıkıntı yaşadıklarını gözlemliyoruz.

Karşı yan vekâlet ücreti, elde eden avukat bakımından serbest meslek kazancı niteliğinde. Ancak bir hizmet ifası sonucunda ve karşılığında elde edilmediği ve ayrıca hizmetin muhatabı olan kişiden de alınmadığı için KDV’nin konusuna girmediğini düşünüyoruz.

AVSA’nın bugünkü çalışmasının, karşı yan vekâlet ücreti ve meslektaşlarımızın vergisel ödevleri ile serbest meslek makbuzu düzenleme esasları yönünden faydalı olacağı muhakkak.”

Panele, Yeminli Mali Müşavir Prof. Dr. Metin Taş ve AVSA Kamu Hukuku Dairesi Üyesi Av. Dr. Serkan Ağar konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hamit Baykara ve AVSA Başkanı Av. Samiye Eyuboğlu da izledi.

TARİH: 23 Mart 2017
YER: ABEM