AVSA 2. GENEL KURULU YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi’nin (AVSA) 2017 yılı 2. Olağan Genel Kurulu, 29 Eylül 2017 Cuma günü Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi’nde yapıldı.

Genel Kurul toplantısına, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kemal Koranel, AVSA Başkanı Av. Samiye Eyuboğlu, Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Gençkaya, Genel Sekreteri Av. Zeynep Eğilmez, Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri Av. Doç. Dr. Devrim Güngör, Av. Dr. Mustafa Bayram Mısır ve Av. Taner Ünlü ile çalışma daireleri başkanları Prof. Dr. Özcan Yağcı, Av. Oral Özbaş ve Prof. Dr. Gülriz Uygur’a vekaleten Av. Nilhan Artan Kanbir katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan Genel Kurul’da ilk olarak AVSA’nın dokuz aylık faaliyetlerine ilişkin rapor okundu.

Genel Kurul’da, AVSA Bilim ve Danışma Kurulu üyeliğine, Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık seçildi.

Genel Kurul üyelerinin geçen dönem ile gelecek döneme ilişkin düşüncelerini ve planlarını açıkladığı toplantıda, çalışma dairelerinin müşterek planlar ve eğitimler yapması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Yeni döneme ilişkin katılımcı ücretleri ile eğitimci ücret ve giderlerinin alt ve üst sınırlarının tespit edildiği toplantı, Ankara Barosu’nun bilirkişilik temel eğitim programının ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda yapılan görüşmelerle son buldu.

 

TARİH: 29 Eylül 2017

YER: Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi