AV. SELÇUK KOZAĞAÇLI´NIN GÖZALTINA ALINMA GEREKÇESİ DERHAL AÇIKLANMALIDIR

Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Muğla, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, Av. Selçuk Kozağaçlı’nın gözaltına alınmasını, 10 Kasım 2017 Cuma günü Ankara Adliyesi önünde kitlesel bir basın açıklamasıyla protesto etti.

Basın açıklamasına, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan, Genel Sekreteri Av. Aşkın Demir, Saymanı Av. Evrim Dost, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hamit Baykara, Av. Kemal Koranel, Av. Özgür Ökmen, Av. Birgül Tavşan Kayıran ve Çağrı Ayhan Şenel ile Baro’ya kayıtlı çok sayıda avukat katıldı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Antalya Başkanı Av. Polat Balkan, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit Çakan, Bingöl Barosu Başkanı Av. Abdullah Alakuş, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Ahmet Özmen, Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, Muş Barosu Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan Elçi ve Van Barosu Başkanı Av. Murat Timur’un imza koyduğu ortak basın açıklamasını, Av. Hakan Canduran okudu. 18 baronun ortak açıklamasında şu cümlelere yer verildi:

 “8 Kasım 2017 Çarşamba günü Ankara  Barosu üyesi Av. Selçuk Kozağaçlı’nın gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenmiş bulunmaktayız.

Meslektaşımızın gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadığı gibi ne ile suçlandığı da bu saat itibariyle halen bilinmemektedir.

Gözaltı işlemi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda bir koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir. Anılan düzenleme, gözaltına almanın, soruşturma yönünden zorunlu olmasını ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığını zorunlu kılmaktadır.

Hiç şüphe yoktur ki; bir avukatın herhangi bir soruşturmada gözaltına alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir kamu hizmeti olan avukatlığın gereği olarak biz avukatlar, adliyelerde, emniyet binalarında ve bürolarımızda, dolayısıyla hep göz önünde işimizi yürütmekteyiz. Bu nedenle herhangi bir soruşturma ile ilgili avukatların ifadelerine başvurulmak zorunda kalındığında, her zaman kolay ulaşılabilir olduğumuz unutulmamalıdır.

Savunmayı temsil eden ve kamu hizmeti yapan avukatların soruşturulmaları, bu nedenle özel düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemelerin hiçe sayılmasını, üstüne bir de avukatların hiçbir gerekçe gösterilmeden, yöneltilen suçlamanın ne olduğu açıklanmadan gözaltına alınmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Daha önce tutuklanan 16 meslektaşımız gibi Av. Selçuk Kozağaçlı da Olağanüstü Hal sürecinde ihraç edildikleri görevlerine geri dönebilmek için başlattıkları açlık grevini sürdüren Araştırma Görevlisi Nuriye Gülmen ve Sınıf Öğretmeni Semih Özakça’nın avukatı olduğu için gözaltına alınmış ise daha önce de defalarca söylediğimiz ve tekrar söylemek zorunda kaldığımız cümleleri yine hatırlatırız:

Avukat, üstlendiği görev ile BAĞDAŞTIRILAMAZ! Savundukları kişiler nedeniyle YARGILANAMAZ, TUTUKLANAMAZ!

Demokratik hukuk devletinde hiçbir avukat yaptığı iş dolayısıyla böyle bir muamele ile karşılaşmamalıdır.

Ankara Barosu üyesi Av. Selçuk Kozağaçlı’nın gözaltına alınma sürecini yakından takip ediyor, meslektaşımızın ve mesleğimizin maruz kaldığı hukuksuzlukların peşini bırakmayacağımızı ilgililere ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

 

TARİH: 10 Kasım 2017                               

YER: Ankara Adliyesi