AV. ÖZDEMİR ÖZOK’U ÖZLEMLE ANIYORUZ

Ankara Barosu’nun ve Türkiye Barolar Birliği’nin önceki başkanlarından Av. Özdemir Özok’u, yedi yıl önce bugün yitirdik.

Evrensel hukuk değerlerinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu Av. Özdemir Özok’u, vefatının yedinci yıldönümünde özlemle anıyoruz.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI