ANTİK VE MODERN DÖNEMDE YASALAR VE YASA YAPIMI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü ve Yasama Derneği (YASADER) tarafından ortak düzenlenen Antik ve Modern dönemde Yasalar ve Yasa Yapımı - "Hukukun Çağlar ötesi Felsefesine Akademik ve Pratik Bir Bakış" paneli, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Nazlı Didem Moğulkoç ve Yasama Derneği Başkanı Habip Kocaman yaptı.

İlk oturumun oturum başkanlığını, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak'ın yaptığı Panelde, Mezopotamya yasalarına ilişkin Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi  (DTCF) Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Günbattı, Hitit yasalarına dönük Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi  (DTCF) Prof. Dr. Turgut Yiğit, Eski Yunan yasalarına yönelik TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Murat Öngel konuşma yaptı. Konuşmada, Antik dönemde ve günümüzde  yasa yapımının karşılaştırılması yapıldı. Antik dönem hukuk felsefesi ve uygulamaları ışığında modern dönem yasa sisteminde yaşanan sorunlar tartışıldı.

İkinci oturumun oturum başkanlığını Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Murat Çekiç yaptı. Yasama Derneği ve Yasa İzleme Enstitüsü Üyesi Doç. Dr. Şeref İba, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Ayşegül Dalkır Kahveci, Yasa İzleme Enstitüsü Üyesi Doç. Dr. Fahri Bakırcı, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ergül, Yasama Derneği Üyesi Dr. Mustafa Biçer, Türkiye'deki yasa sistemlerine ve yasa düzenlemelerine yönelik konuşma yaptı. Ülkemizdeki  yasa yapımına ve faaliyetlerine ilişkin; torba yasa, temel yasa, KHK düzenlemeleri, yasama sürecinde katılımcılık gibi belli başlı sorunlar değerlendirildi.