ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1998 MEZUNLARINDAN ANKARA BAROSU BAŞKANI AV. R. ERİNÇ SAĞKAN´A ZİYARET

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1998 mezunları adına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Utku Salih Dinçer, Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Serdar Sezer, Ankara 1 Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hayri Öztürk, Av. Bülent Yeşilay, Av. Seyit Kıvanç Koç ile Ankara 1 Asliye Ticaret Mahkemesi Üyeleri Hakim Mehmet Emin Doğan ve Hakim Sadık Göymen 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ankara Barosu Sayman'ı Av. Hava Orhon ile Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin ve Av. Cem Aksu hazır bulundu.