ANKARA NALLIHAN’DA ANADOLU YABAN KOYUNU VE KIZILGEYİK KOTALARININ AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLATTIRILMASI İŞİNİN İPTALİ İSTEMİ İLE BAROMUZ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR

ANKARA NALLIHAN’DA ANADOLU YABAN KOYUNU VE KIZILGEYİK KOTALARININ AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLATTIRILMASI İŞİNİN İPTALİ İSTEMİ İLE BAROMUZ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nce Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilen “Anadolu yaban koyunu ve kızılgeyik acente kotalarının av turizmi kapsamında avlattırılması işi” kapsamında 24.06.2020 tarihinde yapılan ihale işleminin Baromuz tarafından açılan iptal davası ile Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 25.09.2020 gün ve 2020/1732 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

ANKARA BAROSU 

 

Yürütmeyi durdurma kararına buradan ulaşabilirsiniz.