ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN ANKARA’YA GELEN BARO BAŞKANLARI’NI KENDİ İŞ YERLERİ OLAN ADLİYEYE ALMAMAK YÖNÜNDEKİ BEYHUDE ÇABASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara’ya gelen Baro Başkanları’nı kendi iş yerleri olan adliyeye almamak yönündeki beyhude çabası, yeni düzende avukatları yargıdan dışlama niyetinin ve avukatlardan duyulan büyük korkunun onlar için hüzünlü, biz avukatlar için gururlu göstergesidir.