ANKARA BAROSU İLE ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ankara Barosu ile Ankara Diş Hekimleri Odası arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin farkındalık oluşturma ve güç birliği amacıyla bir protokol imzalandı.
Protokolü, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan imzaladı.
Protokol töreninde, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken hazır bulundu.