ANKARA BAROSU VE HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI NEDİR POJESİ KAPSAMINDA 1. ODAK GRUP TOPLANTISI YAPILDI

Ankara Barosu’nun yürütmekte olduğu ve Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Trabzon ve Van barolarının çocuk hakları merkezlerinin iştirakiyle gerçekleşen “Çocuğun Üstün Yararı Nedir Projesi” kapsamında 1. Odak Grup Toplantısı, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü yapıldı.
Toplantıya, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meltem Akyol, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik, Staj Kurulu Divan Üyesi Av. Seher Kırbaş Canikoğlu, Proje Danışma Kurulundan proje koordinatörü Onat Çopur ve uzmanı Sevna Somuncuoğlu katılım gösterdi.