ANKARA BAROSU ULUSLARARASI YARGI REFORMU ÇALIŞTAYI´NA KATILDI

Ankara Barosu Uluslararası Yargı Reformu Çalıştayı'na katıldı.
İzmir Barosu ve Yargıçlar Sendikası tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Yargı Reformu Çalıştayı”na Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgen Hindistan ve Av. Burcu Mine Gargın katıldı. Ankara Barosu'nda 09.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yargı Reformu Strateji Belgesi Çalıştayı'nın raporlama çalışmalarınında sunulduğu 2-3 Kasım 2019 tarihli çalıştaya İngiltere ve Yunanistan avukatları ile birçok akademisyen de katkı sundu. “Dünya'dan Yargı Reformu Örnekleri ve Türkiye'de Yargı”, “Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Reformu”, “Dünyada ve Türkiye' de Hukuk Eğitimi” ve “Mesleki Staj” konu başlıkları ile Yargı Reformu Strateji Belgesi ülkemizde görev yapan avukatlar, hakim ve savcılar tarafından değerlendirildi.