ANKARA BAROSU TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ YARGILAMASINDA

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin 11 üyesinin, "'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı açıklamaları nedeniyle yargılanmalarına, 27 Aralık 2018 Perşembe günü başlandı.
Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 11 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada tüm sanıkların beraatlerine ilişkin karar verilmesi yönünde savunma yapan Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan şunları söyledi:
“TTB nin yasa ile belirlenmiş temel görevleri arasında ‘halkın sağlığını koruma görevi’ bulunmaktadır. Sağlıklı yaşam hakkını savunmak en temel evrensel hekimlik ilkelerindendir. ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklamanın basit içerik analizinde, gözetilenin doğa, toplumsal yaşam, insan, halk sağlığı, fiziksel ve ruhsal bütünlük, sosyal ve çevresel sağlık olduğu, dikkat çekilenin ise insani dram olduğu görülmektedir. 
Savunulan değerlerin yaşam, barış, adalet, demokrasi, eşitlik, özgür ve süreklilik arz eden barışçıl yaşam olduğu açıktır.
Metnin öznesi ise yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensuplarıdır. 
Bu açıklamadan dolayı kişilerin terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalıştığı sonucuna varmak, bir hukuk devleti olmadığımızın ve hiçbir vatandaşın hukuki güvenliğinin bulunmadığının açık ilanı olup farklı seslere verilen gözdağı niteliğindedir. 
Biz burada nasıl en temel insan haklarından olan ifade özgürlüğünü savunuyor isek huzurdaki sanıklar da hekimlik mesleğinin en temel evrensel değerlerinden olan sağlıklı yaşam hakkını ve hepimizin ortak değeri olması gereken barışı savunmuşlardır. 
İfade edilen şekliyle eylem suç olmadığından sanıkların derhal beraatlerine karar verilmesi, temel hak ve özgürlüklerin bizzat yargı eliyle sınırlandırıldığının değil de teminat altına alındığının ve Türkiye’ nin bir hukuk devleti olduğunun ortaya konulması ile yargıya güvenin tekrar tesisi bakımından çok önemli olup, tüm yuttaşlarımızın kendini hukuki güvencede hissetmesi bakımından elzemdir. Ankara Barosu Başkanı olarak ve herşeyden öte bir hukuk devletinde yaşadığını hissetmek isteyen sıradan bir vatandaş olarak talebimiz de bu yönde sanıkların derhal beraatlerine karar verilmesidir.”
Duruşmayı, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun, Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Yıldırım Hacıoğlu, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Tevfik Karahan ile Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir,  Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Meltem Akyol izledi.