ANKARA BAROSU STAJ KURULU GELENEKSEL KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI BAŞLADI!

Kurgusal Duruşma Yarışması' na staj gruplarını temsilen katılan 3+2 kişilik yarışma ekipleri, yazılı aşama sonrasında iddia ve savunma kur' a larını çekerek sözlü aşamayı tamamladılar.

Ankara Barosu Staj Kurulu Kurgusal Duruşma Kuralları çerçevesinde yapılan ilk eleme turu sonrasında yazılı ve sözlü  puanlamalar neticesinde, 15.,27.,34.,49.,26.,40., 17. ve 3. Staj Grupları Çeyrek Finale katılmaya hak kazanmışlardır.

Kurgusal Duruşma Alt Kurulu' ndan sorumlu Danışmanlar Av.Kaya YELEK, Av.Seval YILDIRIM, Av.Gönül APAYDIN ve Av.Burcu OTMAN TAŞDAN' ın rehberliğinde düzenlenen yarışmanın sözlü aşamasında jüri üyeliğini Av.Kaya YELEK, Emekli Hakim Sinan İPEKÇİ ve TOBB Universitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Duygu ÇAĞLAR DOĞAN yapmıştır.