ANKARA BAROSU STAJ KURULU DİVANI YÜRÜTMEKTE OLDUĞU BU ONURLU GÖREVDEN, BAROMUZ TEAMÜLLERİ GEREĞİNCE GÖREV DÖNEMLERİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE AYRILMIŞLARDIR

Ankara Barosu Staj Kurulu Divanı yürütmekte olduğu bu onurlu görevden, Baromuz teamülleri gereğince görev dönemlerinin sona ermesi nedeniyle ayrılmışlardır. Başta Staj Kurulu Başkanımız Av. Özgür Ökmen olmak üzere, Başkan Yardımcıları Av. Suphi Tugay Ertunç, Av. Özge Akyol, Av. Aytaç Akansoy, Av. Serdar Ülkü, Av. Oğuz Atasoy ve Av. Yeliz Güler’e gösterdikleri üstün gayret ve özveri nedeniyle Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgen Hindistan ve Av. Burcu Mine Gargın tarafından plaket takdim edildi.