ANKARA BAROSU LGBTİQ+ HAKLARI MERKEZİ´NİN MERKEZ İÇİ EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi'nin merkez içi eğitimi 10 Şubat 2019 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ankara Barosu Başkanı R. Erinç Sağkan'ın teşekkür konuşması yaparak katıldığı eğitimde Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı Av. Doç. Dr. Öykü Didem Aydın "Temel Kavramlar", merkezin başkan yardımcısı Av. Ayşe Çelik "Türkiye'de Kadın Hareketi Tarihi" başlıklı konulara ilişkin sunum yaptılar. Eğitime, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri dinleyici olarak katıldı. Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi cinsel yönelimleri nedeniyle gündelik hayatta ayrımcılığa uğrayan ve nefret söylemlerine maruz kalan bireylerin haklarını korumak ve savunmak üzere bir araya gelen üyelerden oluşmaktadır.