ANKARA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ VE BAŞKANLIĞIMIZA GELEN BAŞVURULAR NETİCESİNDE ZORLA KAYBETME İDDİALARINA İLİŞKİN OLARAK TUTULAN TUTANAKLAR, DÜZENLENEN RAPORLAR VE BELGELER IŞIĞINDA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI´NA İHBARDA BULUNULMUŞTUR

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ne Ve Başkanlığımıza Gelen Başvurular Neticesinde Zorla Kaybetme İddialarına İlişkin Olarak Tutulan Tutanaklar, Düzenlenen Raporlar Ve Edinilen Bilgi Ve Belgeler Işığında Soruşturma Yapılması Ve Mevcut Soruşturmaların Derinleştirilmesi İçin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na İhbarda Bulunulmuştur. İhbar dilekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nun 2020/38143 hazırlık numarası ile işleme alınmıştır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin Ortak İzleme Raporuna buradan, ihbar dilekçesine  buradan ulaşılabilir.