ANKARA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ ESKİ DİVANI’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi  Eski Divanı’na plaket töreni düzenlendi.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Zekiye Avcı ve Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu’nun hazır bulunduğu törende;  Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi  Eski Divan üyelerinden Av. Ufuk Can Mahalloğlu,  Av. Nadire Durudoğan, Av. Sercan Aran, Av. Deniz Can Aydın, Av. Gizay Dulkadir, Av.  Rümeysa Budak ve Av. Hediye Gökçe Baykal, teşekkür plaketlerini, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın elinden aldı.