ANKARA BAROSU İLE 75 BARONUN, AVUKATLIK MESLEĞİNİN VE YARGININ TEMEL SORUNLARI İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE YARGI REFORMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRISI VE KAMUOYU AÇIKLAMASI