ANKARA BAROSU DERGİSİ 75. YIL PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu tarafından 25 Nisan 2019 Perşembe günü düzenlenen, “Ankara Barosu Dergisi 75. Yıl” paneli, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Ankara Barosu Yayınları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Bahar Karakaya yaptı.
İlk oturum “Ankara Barosu Dergisi: Dün ve Bügün” başlıklı olarak ABYM Yazmanı Av. Seher Kırbaş Canikoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti. İlk oturuma, önceki dönemlerde yayın kurulu başkanlığı ve üyeliği yapanlardan Av. Tacar Çağlar ve Av. Bülent Turhan Gündüz ile ABYM Başkanı ve Ankara Barosu Editörü Av Mustafa Bayram katıldı.
İkinci oturum Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri’nin moderatörlüğünde “Hukuk Yazarlığı: Yargıdan ve Akademiden Bakış” konulu devam etti. İkinci oturuma, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seyithan Öztürk, Ankara İş Mahkemesi Hakimi Leyla Tarhan Köksal ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi ve ABYM Başkan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy katıldı.
Moderatörlüğünü ABYM üyesi Av. Tansu Ceren Özçelik’in üstlendiği son oturum ise “Ankara Barosu Dergisi Avukatlık Özel Sayısı” başlıklı olarak son buldu. Son oturuma, Ankara Barosu Dergisi ve Özel Sayı Editörü Av. Kasım Akbaş ile özel sayı yazarlarından Av. Yıldıray Çıvgın ve Av. Salih Akgül katılım gösterdi.
Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın izledi.