ANKARA BAROSU DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN AVUKATLIĞIN ROLÜ ADLI ULUSLARARASI KONFERANSA KATILDI

Uluslararası Avukatlar Birliği Hukukun Üstünlüğü Kurumu (UIA-IROL) ile Sofya Barosu ve Bulgaristan Avukatlık Yüksek Baro Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği “Demokratik bir toplumda hukukun üstünlüğü için avukatlığın rolü” adlı uluslararası konferans, 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleştirildi.

Ankara Barosu’nu temsilen Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon ile Yönetim Kurulu üyesi Av. Çağrı Eryılmaz’ın katıldığı konferansta, UIA Başkanı Av. Jerome Roth, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Baghirov, FBE’nin eski başkanı Av. Michele Lucherini, Ukrayna Barolar Birliği, Kaliningrad, Cluj, Belgrad, Madrid baro delegeleri ile temaslarda bulunuldu.