ANKARA BAROSU DELEGASYONU´NUN TBB 35. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE AVUKATLARA

Ankara Barosu Delegasyonu’nun TBB 35. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde avukatlara ek sosyal güvenlik hizmeti sunulmasına ilişkin hazırladıkları ve genel kurula sunulacak önergesini ve bu konuda yapılan hazırlık çalışmasını meslektaşlarımızın takdirine sunarız. Çalışmada büyük katkısı olan baromuz üyesi Av. Osman Remzi Günver’ e teşekkür ederiz.

Önerge ekine buradan ulaşabilirsiniz.