ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI´NIN 6284 VE 5395 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM DÜZENLENDİ

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 14 Ocak 2019  Pazartesi günü düzenlenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 6284 ve 5395 sayılı kanunlara ilişkin iş ve işlemleri konusundaki eğitim, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitime,  bakanlıktan Yıldız Bıyık, Arzu Çingir ve Bahar Bakırcıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Eğitime ayrıca Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi'nden üyeler katılım gösterdi . Yargısal uygulamaların bakanlık nezdinde nasıl yürütüldüğü, kadın ve çocuk hakları ekseninde ayrıntılarıyla ele alındı.