ANKARA BAROSU CEREN DAMAR ŞENEL DURUŞMASINDA

Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Saymanı Av. Hava Orhon ve Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgen Hindistan ile Av. Burcu Mine Gargın, 24 Ocak 2020 Cuma günü, Ceren Damar Şenel davasının 3’üncüsü görülen duruşmasına katıldı. Duruşma 21.02.2020 tarihine ertelendi. 
Esas hakkında savunma için 21.02.2020 tarihli duruşmaya kadar savunma makamına süre verilen duruşmaya birçok baro temsilcisi ile STK temsilcileri katıldı.