ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZ İÇİ EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ve iki gün süren merkez içi eğitim, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Eğitimde, “Avukat Hakları Kavramı”, avukat haklarının uluslararası dayanakları, CMK ve Avukatlık Kanunu uyarınca arama ve el koyma, avukat yargılama esasları konuları yanı sıra Avukat Hakları Merkezi'nin hak ihlallerine müdahale biçimleri ve mücadele ilkelerine ilişkin konular işlendi.