ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ DİVANI ÖZVERİ VE FEDAKARLIK İLE YÜRÜTMEKTE OLDUĞU BU ONURLU GÖREVDEN, BAROMUZ TEAMMÜLLERİ GEREĞİNCE GÖREV SÜRELERİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE AYRILMIŞLARDIR

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi Divanı özveri ve fedakarlık ile yürütmekte olduğu bu onurlu görevden, Baromuz teammülleri gereğince görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ayrılmışlardır. Başta Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Deniz Özbilgin olmak üzere tüm divan kuruluna gösterdikleri özveri ve fedakarlık nedeniyle Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Genel Sekreteri Av. Hava Orhon, Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgen Hindistan, Av. Çağrı Eryılmaz, Av. Burcu Mine Gargın ve Av. Cem Aksu tarafından plaket takdim edildi.