ANKARA BAROSU ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ DİVANIMIZ GÖREV DÖNEMLERİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE TEAMÜL GEREĞİ GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞLARDIR. KENDİLERİNE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI VE MESLEĞE DÖNÜK KATKILARI NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDERİZ

Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Divanı özveri ve fedakarlık ile yürütmekte olduğu bu onurlu görevden, Baromuz teamülleri gereğince görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ayrılmışlardır. Başta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Av. Recai Rahim Görgülü olmak üzere tüm divan kuruluna gösterdikleri özveri ve fedakarlık nedeniyle Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Genel Sekreteri Av. Hava Orhon ve Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin tarafından plaket takdim edildi.