ANKARA BAROSU ADLİ YARDIM MERKEZİ DİVANIMIZ GÖREV DÖNEMLERİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE TEAMÜL GEREĞİ GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞLARDIR. KENDİLERİNE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI VE MESLEĞE DÖNÜK KATKILARI NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDERİZ

Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi Divanı özveri ve fedakarlık ile yürütmekte olduğu bu onurlu görevden, Baromuz teamülleri gereğince görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ayrılmışlardır. Başta Adli Yardım Merkezi Başkanı Av. Fatma İlkaya ve 2018-2019 Dönemi Başkanı Av. Burcu Demirşahin Özmen olmak üzere tüm divan kuruluna gösterdikleri özveri ve fedakarlık nedeniyle Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Genel Sekreteri Av. Hava Orhon, Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgen Hindistan ve Av. Çağrı Eryılmaz tarafından plaket takdim edildi.