ANKARA BAROSU 93 YAŞINDA

Bugün, Ankaralı avukatların hem mesleklerini yüceltmek hem de Cumhuriyet’le kenetlenmek için bir çatı altında toplandıkları 14 Temmuz 1924’ün yıldönümü.

Baromuzun 93. kuruluş yıldönümünü, yaklaşık bir yıldır içinde bulunduğumuz  ‘Olağanüstü Hal’ koşulları altında kutluyoruz.

Cumhuriyet’in ışığı ile Anadolu’nun yeniden inşa edilmeye başlandığı günlerden bugüne Ankara Barosu, baro kurumsal kimliği ile toplumsal hayatın nefesi olmuştur.

Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına yönelen saldırılar ve ülke bütününü ilgilendiren gelişmelere kayıtsız kalmamak, Baromuzun geçmişten bugüne temel ilkelerinden birisidir.

Baromuz, meslek kuruluşu olmanın yanı sıra demokrasinin yaşaması için zorunlu olan hukuk devleti prensibini yaşatmaya yönelik en güçlü meslek örgütlerinden biri olarak, sorumluluklarının gereğini cesaretle yerine getirmek için çalışmaktadır.

Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına yönelen her türlü saldırı karşısında, yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmenin verdiği güçle ve kararlılıkla durmaktadır. Bu misyonu geleceğin bilincine aktarmak için uğraş vermektedir.

Kayıtsız şartsız milletin olan egemenliğin temel taşını oluşturan hukuku ve hukukun üstünlüğünü korumak, Başkent Barosu olarak Ankara Barosu’nun en önemli görevidir ve öyle kalmaya devam edecektir.

Bu doğrultuda 93. yaşımızı, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Cumhuriyet’e olan bağlılığımızın verdiği güçle kutluyoruz.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI