ANKARA BAROSU 11. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI´NDA 3. GÜN

Ankara Barosu tarafından bu yıl 11. düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü yapılan 9 ayrı oturumla devam etti. 
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde devam eden kurultayımızda, “İnsan haklarının korunması, kolluk faaliyeti ve insan onuru”, “Düzensiz göçmenler açısından denizde insan hakları”, “Gemi adamları açısından denizde insan hakları”, “Avrupa insan hakları koruma mekanizmalarına eleştirel bakış”, “Avrupa insan hakları mahkemesi usul sorunları”, “Geçmişten geleceğe baroların insan hakları merkezlerinin işlevleri rolleri”, “İnsan haklarının korunmasında ulusal 
mekanizmalar”, “Gökkuşağının altında hepimize yer var mı?- 1”, “Gökkuşağının altında hepimize yer var mı?- 2” konulu oturumlar gerçekleştirildi.
Kurultaya, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir, Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel, Saymanı Av. Hava Orhon ile Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin, Av. Meltem Akyol, Av. Güzin Tanyeri, Av. Çağrı Eryılmaz, Av. Burcu Mine Gargın ve Av. Cem Aksu ile çok sayıda meslektaşımız katıldı.