ANKARA BAROSU 11. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI´NDA 2. GÜN

Ankara Barosu tarafından bu yıl 11. düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10 Ocak 2020 Cuma günü yapılan 11 ayrı oturumla sürdü.
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi,’nde devam eden kurultayımızda, “Türkiye’de insan haklarını savunmak”, ” İnsan hakları felsefesi”, “Türkiye’de feminist hak savunuculuğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği aktivizmi”, “Toplumsal cinsiyet ve temel haklar”, “Hak temelli hukuki aktivizm ve sosyal değişim için yeni yöntemler”, “Özgürlük ve güvenlik çatışması”, “Devlet suçluluğu, insan hakları ve ceza hukuku”, “Güvenlikçi devlet ve insan hakları”, “Hak öznesi olarak avukatlık”, “Adalet nöbetleri”, “Avukatların hakları” konulu oturumlar yapıldı.
Kurultaya, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir, Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel, Saymanı Av. Hava Orhon ile Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin, Av. Meltem Akyol, Av. Güzin Tanyeri, Av. Çağrı Eryılmaz, Av. Burcu Mine Gargın, Av. Cem Aksu ve çok sayıda meslektaşımız katıldı.