ANKARA BAROSU, ADLİYE SORUNUNU TEMSİLİ TEMEL ATMA TÖRENİYLE PROTESTO ETTİ

Ankara Barosu Başkanlığı, Başkent'te yaşanan adliye sorununu 15 Kasım 2017 Çarşamba günü Sıhhiye'deki Ankara Merkez Adliyesi'nde gerçekleştirdiği temsili temel atma töreniyle protesto etti. Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, çok sayıda avukatın katıldığı törende baret giyip yeni adliye binasının temsili temelini attı.

Adliye önündeki protestoya, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan, Genel Sekreteri Av. Aşkın Demir, Saymanı Av. Evrim Dost, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hamit Baykara, Av. Ayşe Köseyener, Av. Kemal Koranel, Av. Şırahbil Emre Acer, Av. Özgür Ökmen, Av. Birgül Tavşan Kayıran ve Av. Çağrı Ayhan Şenel ile Baro'ya kayıtlı çok sayıda avukat katıldı.

Üzerinde "Bir tek adliye istiyoruz", "Aklın yolu 1 adliye" ve "Başkent'e yakışır tek adliye" yazan dövizler taşıyan avukatlar, "Adalet bütündür, parçalanamaz", "Adalet Bakanı, sözünü tut", "Dikine adliye istemiyoruz" ve "Adalet Bakanı, bir kazma da sen vur" sloganları attılar.

Baret takıp eline kürek alan Av. Hakan Canduran, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Biz, Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar olarak bugün burada hasretini çektiğimiz gerçek, etkin, hızlı ve ulaşılabilir adaletin temelini atmak için, 'Başkent'e tek adliye' demek için toplandık.

Zira toplumu toplum yapan, bir arada yaşama olgusunu inşa eden ihtiyaçların temeli olan adalet, Başkentimizde ne yazıktır ki temelsiz ve çatısızdır. Ankara'da adalet, şehrin dört bir yanına savrulmuş, parçalanmış; adalet dağıtmak için dizayn edilmemiş otel binalarından devşirme yapılar içerisine hapsedilmiştir.

Ankara Adliyesi, yakın denebilecek bir tarihe kadar Sıhhiye'de bulunan merkez binada nispeten derli toplu bir yapı arz etmekte iken ilk olarak 2013 yılında icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin Yenimahalle'ye taşınması ile parçalanma sürecine girmiş; devamında iş mahkemeleri ve asliye ticaret mahkemelerinin, daha sonra da asliye hukuk, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinin farklı binalara taşınması ile süreç devam etmiştir.

Yüksek mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerini de dahil ettiğimizde Başkentimizde adalet, 10'u aşkın parçaya bölünmüş durumdadır.

Görüldüğü üzere ülkemizde başka hiçbir ilde örneği görülmeyen bir şekilde Ankara'da aynı yargı koluna dahil mahkemeler bile fiziken farklı yerlerde bulunmaktadır. Bu sorun ile birlikte biz avukatların mesleğini layıkıyla yerine getirmesi fiilen mümkün olamamakta; verilen kamu hizmetinin kalitesinin düşmesine sebebiyet verilmektedir.

Taşınma ve kira maliyetleri düşünüldüğünde yeni bir adalet sarayı yapmak yerine bina kiralama yoluna giden Adalet Bakanlığı'nın bu tutumunu anlamak, mümkün değildir.

Sorun, ne yazık ki adliye teşkilatını oluşturan bu yargısal birimlerin farklı yerlere savrulmasından doğan ulaşılabilirlik sorunundan ibaret değildir. Taşınılan her bir binada altyapı sorunludur, yetersizdir. Dile getirmek dahi ne acıdır ki çok yakın bir zaman önce adalet, bir icra hakimimizin tepesine çökmüştür!

Adliyelerin parçalanmasından bizler kadar yargı emekçileri de etkilenmektedir. Fiziki olarak yetersiz olan binalarda temel ihtiyaçlarını dahi karşılanmayan adliye personeli, artık sürekli hale gelen taşınma ve alt yapı sorunlarından dolayı iş ve işlemlerini düzgün yapamamakta ve bu durum da adalet hizmetinin aksamasına neden olmaktadır.

Ankara'da adaletin geldiği bu hal, kuşkusuz sadece biz avukatların veya hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ile adliye personelimizin değil, adalet hizmeti bekleyen her bir yurttaşımızın sorunudur.

Adalet arayan vatandaşlar, 'adaletin yerini' bile bulamamaktadır.

Ve adalet savunucusu, her bir yurttaş için hak savunucusu olan biz avukatlar, bugün bu eylemi gerçekleştirmeyi, sesimizi duyurmayı, yürüttüğümüz kamu hizmetinin zorunlu bir parçası olarak görüyoruz.

Bir Latin atasözü der ki; 'Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun'.

Biz de gerçekleştirdiğimiz bu temel atma töreniyle yetkililere temsili bir yer gösteriyor ve 'Artık adalet yerini bulsun' diyoruz!"

Temsili temel atma törenine, Türkiye Barolar Birliği (TBB) de destek verdi. Törene katılan TBB Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker, şunları söyledi:

"Bugün bize sunulan adliye binaları gerçekten içler acısı. Değil orada adaletin gerçekten tecelli edebilmesi, bizim hizmet yapabilmemiz bile son derece zor.

TBB olarak Adalet Bakanı'yla bu konuyu birebir konuştuk. Adalet Bakanı da bu konuda gerekli olan desteği vereceğini söyledi. Ancak uygulanan politikaların ne dayalı olduğunu anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçekten bu kadar parçalanma bir anda niçin yapıldı? Sizin adınıza bu işin takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."

Av. Hakan Canduran, daha sonra Başkent'te farklı binalarda hizmet veren mahkemelerin tek bir binada toplanmasının önemine dikkat çekebilmek için yeni Ankara Adliyesi'nin temsili temelini attı.

 

TARİH: 15 Kasım 2017

YER: Ankara Adliyesi