ANKARA BAROSU´NUN HAK TEMELLİ MERKEZ VE KURULLARI ORTAK BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi, Cezaevi İzleme Kurulu, Kent ve Çevre Kurulu, Hayvan Hakları Kurulu, CMK Merkezi başkan ve divanları, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü ortak bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıdan çıkan ortak kararda: “Ortak mücadelemiz insan hakları ve yaşam hakkı. Bu mücadelenin kesişim alanlarında güçlü koordinasyon kurma, davaları ortaklaştırma, eğitimleri ortaklaştırma, ihlal raporlarını ortaklaştırma ve doğrudan sahada soruna müdahaleleri ortaklaştırma gibi daha güçlü bir dayanışma kuracağız. Baromuzun insan hakları/yaşam hakkı mücadelesini birlikte büyüteceğiz." denildi.
Ayrıca merkezlerimiz ve kurullarımız, divanlarından birer koordinatör belirleyip düzenli olarak koordinatörlar toplantısı yapma kararı aldılar.