ANKARA BAROSU´NDAN SARAÇOĞLU MAHALLESİ´NE İNCELEME GEZİSİ

Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu tarafından Cumhuriyetin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’ne, 20 Ekim 2019 Pazar günü inceleme gezisinde bulunuldu.
Geziye, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Güzin Tanyeri, Av. Burcu Mine Gargın, Kent ve Çevre Kurulu Başkanı Av. Emre Baturay Altınok ve çok sayıda meslektaşımız ve  sivil toplum kuruluşu katıldı.
Gezinin ardından Saraçoğlu’nun hukuksal ve kentsel durumuna ilişkin olarak Av. Emre Baturay ile Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nden şehir plancısı Pelin Kılıç sunum yaptılar.