ANKARA BAROSU’NUN YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

Ankara Barosu’nun 64. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 19 Ekim 2016 Çarşamba günü yaptı.

Ankara Barosu Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Av. Hakan Canduran’ın başkanlığında Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hamit Baykara, Av. Ayşe Köseyener, Av. Aşkın Demir, Av. Erinç Sağkan, Av. Evrim Dost, Av. Kemal Koranel, Av. Şırahbil Emre Acer, Av. Özgür Ökmen, Av. Birgül Tavşan Kayıran ve Av. Çağrı Ayhan Şenel katıldı.

Yönetim Kurulu Divanı’nın belirlendiği toplantıda, Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı’na Av. Erinç Sağkan, Genel Sekreterliği’ne Av. Aşkın Demir ve Saymanlığı’na Av. Evrim Dost seçildi.

 

TARİH: 19 Ekim 2016

YER: ABEM