ANKARA BAROSU´NUN YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

Ankara Barosu'nun 65. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 24 Ekim 2018 Çarşamba günü yaptı.

Ankara Barosu Başkanlığı’na seçilen Av. Erinç Sağkan'ın başkanlığında Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Aşkın Demir, Av. Kemal Koranel, Av. Hava Orhon, Av Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin, Av. Meltem Akyol, Av. Güzin Tanyeri, Av. Çağrı Eryılmaz, Av. Burcu Mine Gargın, Av. Cem Aksu katıldı.

Yönetim Kurulu Divanı'nın, iktisadi işletmelerden ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı'ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı'na Av. Aşkın Demir, Ankara Barosu Genel Sekreterliği'ne Av. Kemal Koranel, Ankara Barosu Saymanlığı'na Av. Hava Orhon, iktisadi işletmelerden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Av. Cem Aksu ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı'ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Av. Çağrı Eryılmaz seçildi.