ANKARA BAROSU´NDAN YARGITAY GENEL SEKRETER YARDIMCISI SAYIN DR. MUSTAFA SALDIRIM´A ZİYARET

Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Mustafa Saldırım’ı makaminda ziyaret ettiler.

Ziyarette, "Yargıda Şeffaflık" konulu İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirlerine ilişkin metnin 3. Maddesinin 11. Bendindeki, "Yargı, koşulların gerekli kıldığı durumlarda ruhsatsız uygun kişilerin mahkemede bir tarafa yardımcı olmasına izin vermelidir" cümlesine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım tarafından, bu metnin Birleşmiş Milletler'e üye 158 ülkenin uygulamalarını dikkate aldıgı, metnin yargıda şeffaflık için asgari standartları içerdiği, metne, Yagıtaydan katılan hakimlerin de itiraz ettikleri, bu metne imza atan devletlerin kendi mevzuatları, bildirge metnindeki düzenlemeden daha ileride ise kuşkusuz ki iç hukuk düzenlemelerini aşağıya çekmeyeceğini, bu kapsamda, ülkemiz acısından mevcut yasal düzenlemelerden vazgeçilmeyeceği, bu metnin  bahsi geçen bendinin bizim ulkemizde uygulanmasının söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. 

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı  Dr. Mustafa Saldırım ile yapilan görüşmenin devamında Ankara Barosu ile yapılabilecek ortak projeler ve birlikte çalışma esasları da değerlendirilmiş, mesleğe ve meslektaş sorunlarına yonelik durumlar ve çözüm onerileri de ele alınmıştır.

ANKARA BAROSU