ANKARA BAROSU´NDAN ANKARA BATI ADLİYESİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAYIN AHMET AKÇA´YA, BAŞSAVCI VEKİLİ SAYIN NAMIK KEMAL SALTIK´A VE ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN ŞENEL ALTINAY´A ZİYARET

Ankara Barosu, 9 Nisan 2019 Salı günü, Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’ya , Başsavcı Vekili Namık Kemal Saltık’a ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şenel Altınay’a ziyarette bulundu.
Ziyarette, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Saymanı Av. Hava Orhon, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan ve Av. Çağrı Eryılmaz hazır bulundu.