ANAYASA MAHKEMESİ VE AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALLERİ KONULU PROGRAM YAPILDI

Ankara Barosu ile Hakikat Adalet Hafıza Merkezi işbirliğiyle 24 Mayıs 2019 Cuma günü düzenlenen, sabah oturumlarının Mülkiyeliler Birliği'nde, öğleden sonraki oturumlarının da Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapıldığı "Anayasa Mahkemesi ve Ağır İnsan Hakları İhlalleri" konulu program gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ve Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Program Yöneticisi  Emel Ataktürk Sevimli yaptı. Moderatörlüğünü Melis Gebeş'in üstlendiği "Başvuru Zamanına İlişkin Sorunlar" konu başlıklı ilk oturuma konuşmacı olarak Av. Veysel Vesek, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Dr. Av. Kerem Altınparmak katıldı. Moderatörlüğünü Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Divan üyesi Av. Hediye Gökçe Baykal'ın yaptığı "Etkili Soruşturmanın Niteliğine İlişkin Sorunlar" başlıklı ikinci oturuma, Av. Rehşan Bataray Saman, Koç Üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Murat Önok konuşmacı olarak katıldı. "AYM-AİHM İlişkisine ilişkin sorunlar" konulu üçüncü oturumun moderatörlüğünü Özlem Zıngıl yaptı. Oturumda, konuşmacı olarak Av. Nuray Özdoğan ve Dr. Ali Rıza Çoban konuşmacı olarak yer aldı. Son oturumun ise "Sorunların Analizi, Ortak Tartışma, Çözüm Önerileri" başlıklı gerçekleşti. Programı, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol izledi.